Waarom is het hebben van een goed voornemen belangrijk?

Het begin van een nieuw jaar, velen zien dit als een schone lei en zien kansen om aan de slag te gaan met een goed voornemen. Een goed voornemen is een doel dat je nastreeft en dat zal zorgen voor een verbetering in jouw leven. Omdat je een goed nemen vaak zelf bedenkt en hiermee aan de slag wil gaan, kan je hieruit opmaken dat dit voor jou persoonlijk dus best belangrijk is. In de praktijk zien we echter vaak dat goede voornemens gauw verwateren.

Zonde vinden wij, aangezien het stellen en behalen van doelen ervoor kan zorgen dat je je zowel fysiek als mentaal beter voelt. Goede voornemens kunnen ongeacht de tijd van het jaar zinvol zijn, dus je kunt hier op ieder moment mee aan de slag gaan.

Deze blogpost is geschikt voor iedereen die wil weten hoe je op de juiste manier een goed voornemen maakt. Hierdoor zal je het minder ervaren als een verplichting en kost het je minder energie om dit vol te houden. In de volgende alinea vind je een opsomming van de zeven voornaamste redenen waardoor het vaak niet lukt om je te houden aan je goede voornemen(s). Vervolgens geef ik je per valkuil tips om ervoor te zorgen dat je erin slaagt om je aan jouw goede voornemens te houden.

Wat is de reden, of zijn de redenen dat een goed voornemen vaak verwatert?

 1. Jouw voornemen komt niet voort vanuit de juiste intentie

Voordat je aan het door jouw gekozen voornemen begint, is het verstandig om te achterhalen wat de onderliggende gedachte -intentie- is van dit voornemen. Stel jezelf de vragen:

 • Wat is de reden dat je dit voornemen hebt gekozen?
 • Hoe belangrijk is dit voornemen voor jou?
 • Doe je dit voor jezelf, of voor iemand anders?

Wanneer je niet zelf hebt gekozen voor dit voornemen, of je hebt het overgenomen van wat jouw omgeving je voor je gevoel opdraagt, dan is de kans groot dat je met een verkeerde insteek aan het voornemen begint. Daarbij is het belangrijk om ook na te gaan voor wie je dit doet.

 1. Je hebt je niet goed voorbereid en/of niet goed uitgedacht

Wanneer je vanuit een goede intentie jezelf iets voorneemt, dan is de volgende stap ervoor zorgen dat je helder hebt hoe je dit kan aanpakken. Als je van tevoren niet bezig bent met hoe je ervoor kan zorgen dat je dit voornemen haalbaar maakt, dan verval je snel in de oude patronen die onderdeel uitmaken van je dagelijks ritme.

 1. Je hebt niet goed gepland

Misschien heb je te weinig beschikbare tijd gemaakt om te werken aan je goede voornemen, waardoor je in de knel komt en het daardoor niet meer lukt het vol te houden. Het kan ook zo zijn dat je je tijd niet op de juiste manier indeelt, waardoor dit een knelpunt vormt.

 1. Je hebt niet de juiste tools

Afhankelijk van de doelstelling kunnen tools verschillende middelen zijn die je ondersteunen bij het behalen van je voornemen. Een tool kan bijvoorbeeld een redelijk letterlijk hulpmiddel zijn, zoals bijvoorbeeld een goede hardloopschoen op het moment dat jouw voornemen is meer te gaan hardlopen. Jezelf omringen met de juiste tools klinkt wellicht wat voor de hand liggend. Maar, een tool kan bijvoorbeeld ook een meer abstract begrip zijn, zoals jouw intrinsieke motivatie en/of het vertrouwen dat je hebt in het behalen van jouw goede voornemen. Bij het ontbreken hiervan kan je tegen moeilijkheden aanlopen.

5. Jouw voornemen is te uitdagend

Ambitie is mooi en kan je goed op weg helpen bij het stellen van voornemens. Wanneer je echter jouw persoonlijke grens overschrijdt, kan dit er voor zorgen dat je je voornemen niet langer ziet zitten. Dit maakt het moeilijk om door te zetten met je doelen. 

6. Jouw voornemen is niet uitdagend genoeg

 Op het moment dat je onvoldoende uitdaging ziet in hetgeen dat je jezelf hebt voorgenomen, dan zal je (net als bij een te grote uitdaging) misschien snel merken dat het lastig wordt om dit op te brengen.

 1. Je hebt een niet-stimulerende omgeving

Je hebt niet het juiste milieu dat je kan ondersteunen bij het behalen van het goede voornemen. Je kan hierbij denken aan zowel een fysieke omgeving als een abstracte omgeving. De abstracte omgeving zou je kunnen opdelen in interne en externe motivators of barrières. Je kan jezelf afvragen of de mensen in je omgeving jou stimuleren bij het behalen van je doelen, of juist een beperkende factor vormen. Misschien saboteer je onbewust jezelf een beetje doordat je onvoldoende vertrouwen hebt in je eigen proces.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn voornemens wel volhoud?

In het vorige stuk lichte ik de 7 meest voorkomende redenen toe waardoor het lastig is om je aan je goede voornemen(s) te houden. Hieronder leg ik per valkuil uit hoe je deze kan tackelen, waardoor volhouden niet langer een uitdaging vormt.

 1. Jouw voornemen komt niet voort vanuit de juiste intentie
 • Oplossing = Bewustwording

Sta stil bij je eigen proces door jezelf af te vragen waarom je dit voornemen hebt gekozen met behulp van de volgende vraagstukken:

-Waarom heb ik dit voornemen gekozen?
-Hoe belangrijk is dit voornemen voor mij?
-Voor wie doe ik dit?

Doe je dit bijvoorbeeld om de wensen en behoeften van anderen te vervullen, dan is er een grote kans dat niet voldoende voldoening haalt uit het proces, waardoor het lastig wordt om dit voornemen te laten slagen.

 1. Je hebt je niet goed voorbereid en/of niet goed uitgedacht
 • Oplossing = Overzicht

Zorg ervoor dat je eerst inzichtelijk hebt wat je nodig hebt en hoe je het gaat aanpakken voordat je start. Bijvoorbeeld wanneer je je voorneemt om gezonder te gaan eten. Probeer dan eerst te achterhalen wat voor jou gezonder eten is en wat je nodig hebt om te zorgen dat je hiermee aan de slag kan gaan.

 1. Je hebt niet goed gepland
 • Oplossing = Plannen

Als je te weinig tijd hebt om te werken aan je goede voornemen kan je kiezen om te kijken of je in je agenda kan schuiven en tijd extra tijd kan maken voor dit goede voornemen. Als dit niet lukt kan je kijken of je jouw persoonlijke voornemen iets te ambitieus hebt ingeschat. Door deze wat bij te schaven betekent dit niet per se dat je opgeeft, op deze manier zorg je ervoor dat je kijkt naar mogelijkheden die je wel lukken met betrekking tot jouw beschikbare tijd. Anderzijds, wanneer je van jezelf weet dat je dingen vaak van het moment laat afhangen en dat dit de reden is dat voornemens er vaak bij inschieten, dan is dit je kans om door middel van plannen ervoor te zorgen dat je een vaste afspraak hebt met jezelf, waar je je goed aan kunt houden.

 1. Je hebt niet de juiste tools
 • Oplossing = Zorg voor de juiste handvatten

Maak een overzicht van de dingen die je nodig hebt. En zorg ervoor dat je deze op orde en beschikbaar hebt voordat je begint aan je goede voornemen. Waarschijnlijk vind je hierbij aanknopingspunten met punt 2; een goede voorbereiding.

 1. Jouw voornemen is te uitdagend
  Oplossing = Verken je stretch zone, maar push jezelf niet te ver

  Probeer scherp te zijn waar bij jou de ‘stretch zone’ ligt. Bewustwording is hierbij belangrijk. Misschien een goed moment om even terug te grijpen naar punt 1: Bewustwording van je intentie. Verken je eigen comfort zone en probeer na te gaan waar de grens ligt. Ga hiermee aan de slag door reële doelen binnen jouw comfort en stretch zone.
 1. Jouw voornemen is niet uitdagend genoeg
 • Oplossing = Stap uit je comfort zone

Zorg ervoor dat je voornemen prikkelend en stimulerend is. Ga je hieronder zitten dan zal je snel merken, dat net zoals bij punt vijf, wanneer je doelstelling te uitdagend is, je niet gemotiveerd meer bent om ermee aan de slag te gaan.

 1. Je hebt een niet-stimulerende omgeving
 • Oplossing = Zorg voor een goed intern en extern milieu

Hoewel we het misschien niet graag toegeven, je omgeving kan zeer bepalend zijn met betrekking tot de keuzes die je maakt. Je kan het jezelf gemakkelijker maken door ervoor te zorgen dat je jezelf omringt met een omgeving die je stimuleert en ondersteund in het behalen van je voornemen(s). Onthoudt hierbij ook dat naast je omgeving je eigen interne milieu ook belangrijk is. Zorg voor vertrouwen in je eigen proces met een bijbehorende gemotiveerde mindset. Andere ondersteuning kun je vinden in bijvoorbeeld professionals, vrienden, familie en/of kennissen.

Wat moet ik onthouden?

Goede voornemens zijn voor iedereen en zorgen voor een positieve bijdrage in je leven. Wanneer het je lukt om je aan je goede voornemen te houden pluk je hier de vruchten van en zal je meer tevreden in je leven staan. Je kan op ieder moment beginnen met een goed voornemen. Voordat je aan je goede voornemen begint is het handig om rekening te houden met de volgende oplossingen die zijn besproken in de vorige alinea:

 • Bewustwording
 • Overzicht
 • Plannen
 • De juiste tools en handvatten
 • Weten waar je comfort zone en je stretch zone ligt